Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Når man ikke kan oppføre seg må man regne med et fengselsopphold!

 

Den norske kvinnen Nora Christensen som ble tatt på fersken for å ha sneket seg inn på Dronning Margrethes gallamiddag under klimakonferansen i København må belage seg på varetektsfengsling over nyttår.

 

Dette er etter min mening en passende reaksjon når man ikke kan oppføre seg i det offentlige rom. Hva var forøvrig hensikten med å aksjonere i København? Når verdens ledere endelig setter seg ned for å forsøke å finne løsninger gjør "miljøvernorganisasjonenene det de kan for å sabotere opplegget. Forstå det den som kan....