Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Innfør religionskvotering i taxinæringen!

 

Jeg må si at det er skremmende hvordan muslimene forsøker å vise at de har makt i Norge med en gang de forstår at de er i flertall i en næring.I Oslo forsøker i dag muslimske drosjesjåfører å presse Dagbladet til å beklage at de trykket "krenkende" kariakturtegninger av profeten Mohammed.

 

For første gang, men sannsynligvis ikke siste gang, viser muslimene hvordan de er villig til å bruke sin makt så fort de er i flertall og får påvirkningskraft. Dette er i og for seg ikke noe sært fenomen. Det som er sært er når dette gjøres for å stoppe den norske ytringsfriheten og fremme egen religion i et land som de viste at hadde en helt annen religion når de kom hit.

 

Jeg har egentlig ikke noe imot kontrollert innvandring til Norge. Denne aksjonen bør imidlertid være en tankevekker for oss alle om hva som kan skje dersom innvandringspolitikken ikke omgående bringes inn i langt mer kontrollerte former enn det vi har i dag.

 

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si dette men det ser ut til at det faktisk blir nødvendig fremover å innføre kvotering i taxinæringen slik at vi er sikret at det til enhver tid er en akseptabel mengde kristne og/eller ateister som kjører slik at vi kan sikre oss at tjenesten opprettholdes uavhengig av hva den frie norske presse trykker.