Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Grusomme nyheter fra en grusom verden!

 

Media florerer daglig over av grusomme nyheter om krig, mord, voldtekt og andre varianter av overgrep mot mennesker io samfunnet.

 

I dagens Vg kan VG fortelle at det er funnet en mann av utenlandsk opprinnelse i veikanten i Vestvågøy i Lofoten. Politiet omtaler vistnok dødsfallet som mistenkelig. Det skal bli interessant å følge hvordan poltiet bruker ressurser på denne saken kontra saker med norske ofre.

 

Videre kan VG fortelle om Demente Jorunn på 83 år som frøs ihjel etter at hun mistet sykehjemsplassen. Dette tyder jo på total svikt i eldreomsorgen og bør følges sterkt opp for å unngå lignende hendelser. Det kan jo også stilles spørsmål om noen bør stilles ansvarlig juridisk for dennne handlingen selv om jeg mener det bør være en høy terskel for å stille folk ansvarlige for at de ikke har utført jobben på en tilfredstillende måte. En slik forfølgning kan resultere i svikt i rekrutteringen til yrker med stort ansvar, dessuten skyldes slike hendelser gjerne glipp der ansatte forsøker sitt beste i en meget stressende arbeidsdag men svært begrensede ressurser.

 

Valget i Irak ser ut til å bli like blodig som forventet. Bare søndag formiddag har 24 mennesker mistet livet i følge VG.

 

Siste nytt er at tre jenter i Kristiansund har falt i vannet. Den ene skal være uskadd mens de to andre er flydd til sykehus med Seaking helikopter. La oss inderlig håpe at de kommer seg gjennom dette uten varige men.