Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Herregud er vi ikke ferdig med denne ulykken ennå?

 

VG nett kan i dag melde at danske myndigheter er i flertall i forhold til å gjenoppta granskningen av Scandinavian Star ulykken. Det skal angivelig fortsatt være noen uoppklarte forhold av betydning.

 

Det er sikkert enkelte pårørende som aplauderer at etterforskningen gjenopptas. Jeg er imidlertid ganske sikker på at flertallet ønsker å komme seg videre i livet og få lagt denne ulykken bak seg en gang for alle. Man må jo for guds skyld ikke til bunns i alt forferdelig som skjer i denne verden, la oss gå videre for en gangs skyld.