Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Snakk om hysteri!

 

Store deler av nord Europas flystrafikk er staset på grunn av vulkanaske på avveie fra Island. Dette med den begrunnelse at dette vulkanaske er farlig når den treffer fly i høy fart og kan bl.a. skade motorene.

 

Makan til komplett hysteri skal man lete lenge etter. Det er vel kun en gang tidligere i historien et fly har styrtet på grunn av dette samt noen tilfeller av nesten ulykker. På de tidspunktene viste man imidlertid ikke om faren vulkanutbrudd medførte for flytraffikken. Jeg tviler ikke på at faren ved å fly inn i vulkanstøv er reel men tvier sterkt på at restene som er spredd over Europa er så konsentrert at de medfører noen fare. Men å stoppe flytrafikken i de nærmeste områdene til Island er sikkert veldig fornuftig.

 

Det er en fare med det moderne inormasjonssamfunnet. Det er veldig lett å overreagere og starte massehysteri. Se på svineinfluensaen, tsunamien i stilehavet det ikke ble noe av for noen måneder side osv...