Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Norge tar av for ei lita skypumpe si skyld!

Det er alltid fascinerende med unormale værfenomener rundt om i verden. Den skrekkblandede fryden man føler med å lese om værfenomener som kan ødelegge det meste den kommer over kan trollbinde de fleste.

 

Når det imidlertid slås stort opp at det var vært ei lita skypumpe til havs utenfor Sørlandsskysten som gir like store overskrifter som en F5 tornado i USA får, synes jeg hele værhysteriet har gått for lang. Slike liksom nyheter får de ekte nyhetene til å forsvinne mellom alt tullet og virker etter min ødeleggende på medias troverdighet.