Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Jeg synes det er merkelig at det ikke er mye mer flybråk!

 

VG lager i dag en slags agurksak av at stadig flere flypassasjerer griper inn mot vrange medpassasjerer som stort sett har fått for mye å drikke om bord. De trekker sammenligning med 9/11 og mener det er en trend etter dette.

 

Selv ser jeg ikke poenget her. Problemet 9/11 var terrorisme, her er det fulle medpassasjerer jeg tror ikke det er så vanskelig å skille dem fra hverandre. Når det er sagt synes jeg det egentlig er merkelig at det ikke er mer flybråk med tanke på hvor mange tusen som flyr hver eneste dag bare i Norge.