Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Så var det London sin tur!

 

De aller fleste land og større byer får med jevne mellomrom noen dager eller uker med ungdomsopprør i byene før det igjen roer seg for et tiår elle to. For øyeblikket er det London som får lide på grunn av umoden ungdom som tror de gjør noe fornuftig med tiden de åpenbart har for mye av.

 

I Norge hadde vi våre opptøyer for et år eller to tilbake i forbindelse med konflikten i Gaza. Likheten i de aller fleste av disse sakene er slående stor; rotløs ungdom som er mer opptatt av å ødelegge enn av saken samt at det resulterer i at saken de demonstrer mot gjerne får mer støtte blant folk flest. Hva er hensikten med å demonstrere når effekten er den motsatte?