Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Velkommen til verden!

 

VG har de siste dagene lagt vekt på artikler med fokus på de farer og trusler politiet møter i hverdagen. I dagens artikkel legges det vekt på de trusler politiet møter ikke bare mot seg selv i arbeidstiden men privat og mot deres familie.

 

Det å true politiet privat og ikke minst fullstendig uskyldige familiemedlemmer er totalt uakseptabelt også innen de fleste tunge kriminelle miljø som fortsatt har noen kodekser de følger.

 

Dersom politiet imidlertid klager over at de i sitt arbeid møter på farer så har de på et vist tidspunkt misforstått noe vesentlig når de gikk inn i dette yrket etter min mening. Politiyrket innebærer å stoppe kriminell adferd samt gå inn i farlige situasjoner. Dersom politibetjenter ikke synes dette er en akseptabel risiko bør de finne seg et annet yrke da dette dessverre er en del av risikoen med yrket og vil alltid være det.