Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Lite troverdig!

 

VG kan i dag fortelle at det er "meldt" en kraftig solstorm i 2013 som kan ødelegge deler av strømnettet på jorden for flere måneder.

 

For all del, jeg tviler ikke på at en solstorm kan få alvorlige konsekvenser for elektronikk på jorden som vi har gjort oss veldig avhengig av. Det jeg stiler meg tvilende til er at vi kan varsle et utbrudd av solstorm på solen 3 år før den faktisk inntreffer. Greit nok at perspektiv på tid i denne sammenheng er noe annet enn "her nede på jorden" men jeg synes dette "værvarselet" allikevel er litt for sensasjonspreget fremfor å fremstå som troverdig.