Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Forsvaret kan jo ikke løpe etter hver eneste soldat som ei bekymret mor for å sjekke at de har det bra!

 

Jeg føler nå at det er på tide å ta til motmæle mot kritikken mot forsvaret i forbindelse med deres håndtering av krigsskadede soldater. De siste dagers nyhetsbilder har vært preget av utskjelling av forsvaret forde de ikke har gode nok statistikker og rutiner for oppfølging. I dag går forsvarets pressetalsmann ut og sier at den enkelte må ta ansvar for å be om hjelp selv.

 

Det skulle jo bare mangle. Selv om det er snakk om krigsskadede er det jo snakk om voksne mennesker som har gått frivillig ut i krigen. Hadde forsvaret opptrått omvendt hadde de sikkert fått pes i media for å være for overbeskyttende. Jeg er sikker på at de aller fleste veteranene er veldig glade for å slippe å ha psykologer fra forsvaret på seg resten av livet som skal forsikre seg om at de har det bra.