Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Overdrevet politisk korrekthet!

 

VG-nett kan melde om at en person som skulle ut og hente vann i bekken på hytten er funnet livløs i bekken. Det hele betegnes av VG som en mulig drukningsulykke.

 

Selvfølgelig er det mulighet for at det er underliggende forhold som gjorde at han havnet i bekken og dette kan teoretisk være seg slik at han fikk et illebefinnende, hjerteinfarkt, slag eller lignende og at døden inntraff før han traff vannet. Men det er tross alt veldig sannsynlig at det er drukning han døde av. Når en mann finnes død i en bekk er det lov å si at han druknet. Masn må vel ikke være så forbasket politisk korrekt hele tiden at man må ta alle forbehold?

 

Hva blir det neste? Et død mann finnnes i en totalsmadret bil i forbindelse med en bilulykke, " et mulig trafikkoffer"?