Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Selvfølgelig må politiet omorganiseres!

 

Endelig så har politiets organisering kommet på dagsorden. Da tenker jeg ikke på kritikk av enkeltpersoners opptreden før og etter 22 juli eller hvor mye ressurser poltitet skal få tildelt. Politiet får etter min mening alt for mye penger for å opprettholde ro og orden. Problemet slik jeg ser det og som jeg endelig får gehør for andre steder er at politiets sivile oppgaver må legges over på andre etater.

 

Det er jo helt bak mål at lennsmenn i bygde Norge skal sitte timesvis hver dag og fungere som namsmann og foreta utleggsforretninger m.m. noe som i praksis er rent papirarbeid som kan utføres av nesten hvem som helst i det offentlige som blir tildelt nødvendige fullmakter. Det må jo være mye mer fornuftig at en utleggsforretning behandles av Statens innkrevningssentral som har helt andre muligheter for effektiviserin og spisskompetanse dersom de får ansvar for dette for hele landet. I praksis avholdes uansett ikke en utleggsforretning utenfor konteret lenger allikevel selv om intensjonen er at lensmannen skal oppsøke skyldner for å se om det finnes noe å ta utlegg i. I dagens moderne samfunn løses dete mye mer effektivt ved å foreta søk i offentlige registre etter skyldners inntekter og eiendeler. Dersom det allikevel skulle være behov for å oppsøke skyldner kan det i enkeltsaker heller bes om assistanse fra lensmannen i skyldners bostedskommune.

 

Det samme gjelder andre oppgaver som utstedelse av pass, tilbakekall av førerkort, hittegods og mye mer av sivile oppgaver. Alle disse oppgavene kan enkelt og i løpet av relativt kort tid med fordel legges over på andre etater. Det er ikke mangel på politi eller penger til politiet som er problemet. Problemet ligger i at politiet må utføre så mye oppgaver som ikke mannen i gata oppfatter som politi arbeid.