Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Hva skjer hvis kontanter forsvinner?

 

Det er mye skriverier og snakk i media om dagen i forhold til at kontanter er i ferd med å forsvinne. Mange tar faktisk til orde for at myndighetene skal gå aktivt inn å fjerne kontanter. Hovedargumentet for å gjøre dette er å gjøre det vanskelig for kriminelle. Andre positive virkninger er ifølge disse at samfunnet og mange bedrifter bruker mye unødvendige resurser på å tilby betaling med kontanter.

 

Jeg er helt målløs over denne fremtvingingen av et kontantløst samfunn. Ja, vi går absolutt den veien og det går fort. Hvorfor dytte prosessen enda mer forover når det tross alt er så mange ulemper med ett fullstendig kontantløst samfunn? Krisetider av utenkelig mange ulike årsaker er selvfølgelig et mulig scenario som kan bli svært problematisk i et kontantløst samfunn hvor ikke elektroniske alternativer er fullstendig fraværende. Skal vi gå tilbake til det gamle byttesamfunnet fra steinalderen?

 

Hva med de eldre som blir alvorlig stresset bare av tanken på et kontantløst samfunn? Det er hundretusener av nordmenn som aldri har tatt i en PC og strengt tatt heller ikke har noen grunn til å gjøre det. Er det noen som oppriktig tror at det gjør samfunnet bedre at ei gammel dame i 80 årene blir tvunget til å sette seg inn i hvordan PC, smarttelefoner og andre duppedingser virker? Forstår ikke disse at mange ser dette som en fullstendig uoverkommelig oppgave. De har enkelt og greit forstått at dette er verktøy de yngre generasjonene har stor glede av men vi må respektere at de i sine siste leveår, gjerne med et snev av demens, ikke ønsker å bruke all sin tid på å sette seg inn i hvordan dette virker. Det er noe med det å bli pensjonist, da skal man få lov til å slutte å måtte lære stadig nye ting for å følge med i samfunnet.

 

Stoppe kriminalitet?

 

Ærlig talt, hvem tror at kriminelle vil finne på annet å gjøre fordi norske kontanter forsvinner. For det første er det noe som heter elektronisk valuta som BitCoin som er et glimrende verktøy for kriminelle. Når det kommer til å droppe kontanter for å hindre kriminelle pengetransaksjoner så vil det ha absolutt ingen betydning så lenge ikke det samme gjøres i resten av verden. Tro ikke at kriminelle ikke kun vil gå over til andre valutaer som Euro og dollar.  Uansett hvor kontantløst samfunnet vårt blir vil de kriminelle finne et tilfredsstillende byttemiddel som et alternativ til kontanter. De gamle byttemidlene som gull og sølv kan fort få en renessanse, ikke minst blant kriminelle. Jeg tviler på at det noen gang vil bli forbudt å eie gull og sølv men hvem vet?

 

Hva skjer ved krig eller naturkatastrofer?

 

Ja, men det skjer jo ikke i Norge sier mange fort. Ærlig talt, hvor historieløs går det an å bli. En naturkatastrofe kan selvfølgelig ramme Norge som alle andre plasser i verden. Riktignok har ikke vi den største risikoen for enkelte typer naturkatastrofer men det er idiotisk å tro at vi er immune. Det er relativt uomtvistelig at de omfattende klimaendringene som et resultat av drivhuseffekten som vi har i vente, vil føre til store endringer i klima. Krig og konflikter virker fjernt i dag men når ting først snur så snur det fort. Hvorfor legge til rette for at omfanget av slike mulige hendelser blir enda mer problematiske når (ikke hvis) det inntreffer?