Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Har nordmenn ingen innsikt i egen privatøkonomi?

 

I dag ble det mulig å sjekke den forhåndsutfylte skattemeldingen, tidligere kalt selvangivelsen, og de offentlige nettsidene sliter atter et år med å holde sidene oppe som et resultat av den store trafikken. Dagens nyhetsbilde har i stor grad vært preget at igjen så sliter ID-porten, den offentlige fellesløsninger for innlogging på offentlige nettsider.

 

Det jeg tenker mer på er, hva i all verden er det med nordmenn som for enhver pris må sjekke den forhåndsutfylte skattemeldingene så fort som mulig? Tallene blir jo ikke forverret dersom man venter en dag eller to. Har nordmenn virkelig så dårlig oversikt over egen økonomi at de rett og slett ikke vet om de vil få penger igjen på skatten eller ikke?

 

Det er jo ikke snakk om rakettforskning å regne ut et ganske korrekt overslag over hvor mye man skal betale i skatt for inntektsåret og deretter sette dette opp imot det man har betalt i forskuddsskatt og skattetrekk i løpet av året. Det er heller ikke mange år siden løsningen med forhåndsutfylt skattemelding kom, tidligere måtte man værsågod ta jobben med å fylle ut skattemeldingen (den gang selvangivelsen) post for post. Da var det ganske enkelt å regne seg selv frem til hvordan man lå an i løypen, i forhold til om man fikk restskatt eller penger igjen på skatten.

 

Jeg tror løsningen med forhåndsutfylt skattemelding er den største bjørnetjenesten staten har gjort ovenfor norske skatteytere. ja, andelen som blir skjønnslignet på grunn av manglende innlevert skattemelding har naturligvis gått betydelig ned, all den tid dette fortsatt kun kan skje med næringsdrivende i enkeltpersonsforetak eller ansvarlig selskap. Disse må nemlig fortsatt foreta seg noe for at skattemeldingen skal bli registrert som innlevert, noe vanlige lønnsmottakere ikke trenger å gjøre.

 

Mange ser på lav skattesats på sitt nye skattekort som en lottogevinst.

 

De må bare foreta seg noe dersom noen av opplysningene er feil. Men hvor mange stoler ikke blindt på tallene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen og sjekker bare om de må betale restskatt eller om de får penger igjen på skatten. Og resultatet er like overraskende for dem hver gang, for de har nemlig ingen oversikt over hvordan de ligger an.

 

Like dumt er det med løsningen med skattekort. Når skattekortet kommer i desember året før så er en økning eller nedgang i skattesatsen som en lottogevinst å regne for mange. Ærlig talt, er folk så blåst at de ikke forstår at satsen på skattekortet ikke har noe betydning for hva de ender opp med å betale i skatt til syvende og sist?

 

På tide å slutte med heleforskuddsskatten

 

Det at vi må betale forskuddsskatt i form av månedlige skattetrekk er en uting og overgrep fra skattemyndighetene. Nå er riktignok jeg en av dem som mener at skatt er ran, men likevel.

 

Jeg er ganske sikker på at folk hadde protestert dersom du måtte legge igjen et beløp før man gikk inn i butikken. Ikke nok med det, dette beløpet skulle butikken selv bestemme ut ifra hva de tror du vil handle for, og så legger de på litt ekstra. Det er jo hyggeligere for kunden å få penger tilbake når de sjekker ut av butikken enn når de sjekker inn. På toppen av det hele var du nødt til å handle i denne butikken, fordi du er født der du er født.

 

Dumt? Ja, men slik fungerer faktisk det norske skattesystemet.