Kommentarer til dagens nyheter.

Nettbloggen.net

Man kan ikke forvente annet når sykehus skal være offentlige!

 

Den såkalte sykehusskandalen får stadig større og mer alvorlig omfang. Det er kommet frem at det har vært omfattende juks med pasientlister uten at motivet og skyld er brakt frem i lyset.

 

Slik blir det når det offentlige skal drive sykehus. Det hadde vært mye bedre med private sykehus. Dette kunne fortsatt helt eller delvis betales av det offentlige ved å innføre "prisliste" på hvert innleggelsesdøgn og forskjellige undersøkelser og operasjoner. Dem som skulle ønske ekstra omsorg og/eller luksos kan jo betale mellomlegget selv. Staten kunne da betale regningen i ettertid og det hadde ikke vært noe mulighet for å tvinge gjennom sparetiltak slik det gjøres i dag ovenfor sykehusene.

 

Prinsippielt synes jeg det er nedverdigende å måtte akseptere å stå flere måneder i sykehuskø når man feiler noe alvorlig eller mistenker at man gjør det. Det eneste samfunnsøkonomiske fornuftige med å ha sykehuskø er at samfunnet kan håpe at pasienten dør i sykehuskøen slik at de slipper å ta dem inn, er det egentlig slik vi vil ha det? Man kan si hva man vil om den amerikanske modellen men der får man ihvertfall time på dagen når det trengs, dersom man har forsikring i orden vel og merke.